Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsulent inden for intellektuel ejendomsret

Description

Code

3339.3

Description

Konsulenter inden for intellektuel ejendomsret rådgiver om brugen af intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, ophavsrettigheder og varemærker. De hjælper kunderne økonomisk vurdering af intellektuelle ejendomsporteføljer, at følge passende retlige procedurer for at beskytte denne ejendom og at udøve patentformidlingsvirksomhed.

Alternativ betegnelse

mægler inden for intellektuel ejendomsret

patentmægler

IP-konsulent

IP-rådgiver

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: