Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

borechef

Description

Code

8113.7

Description

Borechefer tager ansvaret for de daglige boreaktiviteter. De udfører for det meste administrativt arbejde. Borechefer sikrer, at olieboreriggen har tilstrækkeligt med materialer, reservedele og personale til at fortsætte den daglige drift. De udfører boreaktiviteter i overensstemmelse med det planlagte program, fører tilsyn med borebesætninger og udstyr.

Alternativ betegnelse

chef på en boreplatform

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: