Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer på gymnasieniveau

Description

Code

2330.1

Description

Lærer på gymnasieniveau giver undervisning til studerende, ofte børn og unge voksne på en almendannende og studieforberedende uddannelse. De er som regel faglærere, der leverer undervisning inden for deres eget fagområde. De udarbejder lektionsplaner og -materialer, følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for faget gennem opgaver, prøver og eksamener.

Alternativ betegnelse

gymnasielærer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder