Skip to main content

Show filters

Hide filters

industrioperatør inden for støbning af keramik og porcelæn

Description

Code

7314.3

Description

Industrioperatører inden for støbning af keramik og porcelæn fylder støbeforme med ler til støbning af keramik og porcelæn. De hælder overskydende materiale ud af formen ved behov, dræner forme, fjerner det støbte fra formen, glatter den støbte overflade for at fjerne mærker og anbringer støbeemnerne på brædder til tørring.

Alternativ betegnelse

porcelænstøber

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: