Skip to main content

Show filters

Hide filters

vejbygningsarbejder

Description

Code

8342.6

Description

Vejbygningsarbejdere udfører vejbyggeri med jordarbejde, fundering og vejbelægning. De dækker den komprimerede jord med et eller flere lag. Vejbygningsarbejdere lægger normalt en stabiliserende bund af sand eller ler før lægning af asfalt eller betonplader til færdiggørelse af en vej.

Scope note

Includes people working with road roller operators. Excludes people performing activities which involve pouring concrete to serve as a road surface.

Alternativ betegnelse

operatør af vejbelægningsmaskine

vejarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: