Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sygehusapoteker

Description

Code

2262.1.2.1

Description

Sygehusapotekere forbereder, udskriver og udleverer medicin til patienter på hospitaler. De samarbejder med sundhedspersonale såsom læger og sygeplejersker om at behandle patienter og tilbyder rådgivning og information om lægemidler.

Alternativ betegnelse

hospitalsapoteker

Lovgivningsmæssigt aspekt

Dette erhverv er omfattet af direktiv 2005/36/EF (med senere ændringer) om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Yderligere oplysninger om erhvervsudøveres frie bevægelighed. I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder