Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

virksomhedsanalytiker

Description

Code

2421.1

Description

Virksomhedsanalytikere forsker og forstår forretningers og virksomheders strategiske stilling i forhold til deres markeder og deres interessenter. De analyserer og fremlægger deres synspunkter om, hvordan virksomheden ud fra mange synsvinkler kan forbedre sin strategiske position og interne selskabsstruktur. De vurderer behovene for ændringer, kommunikationsmetoder, teknologi, it-værktøjer, nye standarder og certificeringer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations