Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medarbejder inden for udlejning af luftfartøjer

Description

Code

5249.2.1.2

Description

Medarbejdere inden for udlejning af luftfartøjer er ansvarlige for udlejning af udstyr og fastsættelse af specifikke anvendelsesperioder. De dokumenterer transaktioner, forsikringer og betalinger.

Alternativ betegnelse

udlejningsmedarbejder, luftfartøjer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: