Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker med ansvar for vandbesparende systemer

Description

Code

3123.1.26

Description

Teknikere med ansvar for vandbesparende systemer fører tilsyn med installationen af systemer til genvinding, filtrering, lagring og distribution af vand fra forskellige kilder, f.eks. regnvand og husholdnings-gråvand. De tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger.

Alternativ betegnelse

ledende vandforsyningsmedarbejder

leder i vandforsyningen

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: