Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

digital printoperatør

Description

Code

7322.1

Description

Digitale printoperatører arbejder med maskiner, der udskriver direkte til mediet uden en mellemliggende plade. Digitale printoperatører anvender normalt laser- eller inkjet-teknologi til at udskrive enkelte sider uden langvarige eller arbejdskraftintensive tekniske trin imellem det færdige digitale produkt og den trykte udgave.

Alternativ betegnelse

operatør af en digital trykkemaskine

trykker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: