Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

import- og eksportmedarbejder

Description

Code

3331.2.1

Description

Import- og eksportmedarbejdere har og anvender indgående kendskab til import og eksport, herunder toldklarering og dokumentation. De deklarerer varer, der krydser grænsen, oplyser kunderne om told og rådgiver om tvister vedrørende toldlovgivningen. De udarbejder de nødvendige dokumenter og sikrer, at de leveres til toldmyndighederne. De kontrollerer og behandler afgifter og sikrer, at momsbetalingerne finder sted, alt efter hvad der er relevant.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder