Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medhjælper til indtastning af data

Description

Code

4132.1

Description

Medhjælpere til indtastning af data opdaterer, vedligeholder og henter oplysninger på computersystemer. De udarbejder kildedata til computerindlæsning ved indsamling og sortering af oplysninger, behandling af kunde- og kontokildedokumenter ved at gennemgå data for mangler og verificere indlæste kunde- og kontodata.

Alternativ betegnelse

kontorassistent til indtastning af data

assistent til indtastning af data

medhjælper til registrering af data

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: