Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sælger af drikkevarer

Description

Code

5223.7.5

Description

Sælgere af drikkevarer sælger drikkevarer i specialforretninger.

Alternativ betegnelse

ekspedient i en vinforretning

ekspedient i en vinbutik

salgsmedarbejder i en drikkevarehandel

ekspedient i en vinhandel

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: