Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef for redningscenter

Description

Code

1349.20

Description

Chefer for redningscentre fører tilsyn med driften af et redningscenter, udfører administrative opgaver og superviserer personalet. De sikrer, at centret fungerer i overensstemmelse med de gældende politikker, og at personalet udfører redningsaktioner på en sikker, effektiv og overensstemmende måde.

Alternativ betegnelse

chef for redningscentral

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder