Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialpædagog ved ungdomsinstitution

Description

Code

3412.4.13

Description

Socialpædagoger ved ungdomsinstitutioner yder hjælp og støtte til unge, som står over for komplekse følelsesmæssige behov, der kommer til udtryk i en udfordrende adfærd. De støtter unge voksne med indlæringsvanskeligheder til at klare skolen, tilskynder dem til at bidrage til husholdningsarbejdet og hjælper dem med at tage ansvar.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder