Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker inden for hydrografisk opmåling

Description

Code

3111.5

Description

Teknikere inden for hydrografisk opmåling udfører oceanografiske og opmålingsoperationer i havmiljøer. De bistår ved hjælp af specialudstyr hydrografiske inspektører med at kortlægge og undersøge undervandstopografi og morfologi af vandområder. De bistår med installation og anvendelse af hydrografisk og geodætiske udstyr og aflægger rapport om deres arbejde.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: