Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

markedsanalytiker

Description

Code

2431.11

Description

Markedsanalytikere indsamler de oplysninger, der er indsamlet i markedsforskningen, og undersøger dem for at drage konklusioner. De definerer et produkts potentielle kunder, målgruppen og den måde, hvorpå de kan nås. Markedsanalytikere analyserer positionernes position på markedet ud fra forskellige synsvinkler såsom karakteristika, priser og konkurrenter. De analyserer krydssalg og indbyrdes afhængighed mellem forskellige produkter og deres placering. Markedsanalytikere udarbejder oplysninger, der er nyttige for udviklingen af markedsføringsstrategier.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder