Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Leder med ansvar for bygninger og materiel

Description

Code

1219.5

Description

Ledere med ansvar for bygninger og materiel forestår vedligeholdelsen og den rutinemæssige operationelle planlægning i forbindelse med bygninger, der skal anvendes til fremstillingsvirksomhed. De kontrollerer og forvalter sundheds- og sikkerhedsprocedurer, fører tilsyn med entreprenørers arbejde, planlægger og håndterer vedligeholdelse af bygninger, brandsikrings- og sikkerhedsspørgsmål og fører tilsyn med rengøring af bygninger.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: