Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

akvakulturbiolog

Description

Code

2131.4.1

Description

Akvakulturbiologer anvender viden fra forskning om akvatiske dyr og planter og deres samspil med hinanden og miljøet med henblik på at forbedre akvakulturproduktionen, forebygge dyresundheds- og miljøproblemer og tilvejebringe løsninger, hvis det er nødvendigt.

Alternativ betegnelse

dambrugsbiolog

fiskeribiolog

havbiolog

havbrugsbiolog

iktyolog

marinbiolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder