Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lærer på politiskole

Description

Code

2320.1.22

Description

Lærere på politiskoler underviser nye elever og erfarne veteraner i den teori og praksis, der er nødvendig for at blive politibetjent. De afholder teoretiske forelæsninger om akademiske emner som f.eks. jura, nationale bestemmelser, samfundsrelationer og menneskelig diversitet. Lærere på politiskoler leverer også praktisk undervisning i fysisk træning, håndtering af skydevåben, førstehjælp, selvforsvarsteknikker og føring af køretøjer. De udarbejder og udvikler også undervisningsplaner og nye uddannelsesprogrammer, efterhånden som nye retshåndhævelsesrelaterede spørgsmål opstår. Lærerne overvåger de studerendes fremskridt, evaluerer dem individuelt og udarbejder resultatevalueringsrapporter.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: