Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biogastekniker

Description

Code

3133.1.2

Description

Biogasteknikere arbejder med udvinding af gas fra organisk materiale og fremstillet som lossepladsgas eller rådningsgas. De betjener udstyr i biogasanlæg, udfører prøvninger og vedligeholdelsesopgaver og griber ind i tilfælde af svigt.

Alternativ betegnelse

tekniker inden for biogasproduktion

tekniker på biomasseanlæg

tekniker inden for biogasbehandling

bioenergitekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: