Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forsker inden for tekstilvarer, lædervarer og fodtøj

Description

Code

2149.17

Description

Forskere inden for tekstilvarer, lædervarer og fodtøj kombinerer viden om materialevidenskab, kemi, fysik, procesteknologi, ledelse og teknik for at bidrage til fremtidig innovation på tekstil-, beklædnings-, læder- og fodtøjsområdet. De samarbejder i tværfaglige projekter med henblik på at kombinere resultater fra en række forskellige forskningsområder inden for produktudvikling.

Alternativ betegnelse

tekstil-, lædervare- og fodtøjsforsker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: