Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionsmedarbejder inden for forarbejdning af nødder

Description

Code

8160.4

Description

Produktionsmedarbejdere inden for forarbejdning af nødder fjerner ydre lag og skind fra mandler og nødder generelt. De afskærer blade og urenheder af råmaterialer og styrer strømmen af nødder, frø og/eller blade i processen. De benytter sig af tryk og temperatur til at blanchere råvarerne, hvis det er nødvendigt.

Alternativ betegnelse

mandelafskaller

maskinoperatør til blanchering

blancheringstekniker

produktionsmedarbejder i fremstilling af nødder

maskinoperatør til blanchering-afskalning

tekniker der blancherer nødder

tekniker der blancherer mandler

tekniker specialiseret i blancheringsprocessen

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: