Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist i datakvalitet

Description

Code

2519.1

Description

Specialister i datakvalitet gennemgår organisationens data med henblik på nøjagtighed, anbefaler forbedringer med hensyn til registreringssystemer og dataerhvervelsesprocesser samt vurderer referencemæssig og historisk integritet af data. De udarbejder også dokumenter og ajourfører datakvalitetsmål og -standarder og fører tilsyn med en organisations politik for databeskyttelse og overvåger, at datastrømmene overholder datakvalitetskravene.

Scope note

Excludes people performing managerial and development activities.

Alternativ betegnelse

specialist i kvalitet af data

specialist i dataindsamling og -behandling

ekspert i datakvalitet

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: