Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

beredskabskoordinator

Description

Code

2263.1

Description

Beredskabskoordinatorer analyserer potentielle risici såsom katastrofer og nødsituationer for et lokalsamfund eller en institution og udvikler en strategi for håndtering af disse risici. De udstikker retningslinjer for håndteringen af en nødsituation med henblik på at mindske virkningerne. De oplyser de udsatte parter om disse retningslinjer. De tester også håndteringsplanerne og sikrer, at de nødvendige forsyninger og hjælpemidler er til stede i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne.

Alternativ betegnelse

koordinator inden for redningsvæsenet

koordinator på beredskabscenter

vagtcentralkoordinator

koordinator inden for redningstjenesten

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: