Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

distributionschef inden for specialvarer

Description

Code

1324.3.1.6

Description

Distributionschefer inden for specialvarer planlægger, koordinerer og forvalter distributionen af specialvarer til forskellige salgssteder. De fører tilsyn med de ansatte og sikrer, at driften forløber effektivt, såsom oplagringen, transporten og leveringen af specialvarer.

Alternativ betegnelse

logistikschef inden for specialvarer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder