Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en lasermærkningsmaskine

Description

Code

7223.10

Description

Operatører af lasermærkningsmaskiner indstiller og passer lasermærknings- eller graveringsmaskiner beregnet til nøjagtigt at udskære et mønster i overfladen af et metalemne ved brug af en bevægelig styreenhed og et graverende laserstrålepunkt fastgjort til denne, som sætter spormønstre på metalemnets overflade. De justerer maskinen med hensyn til laserstrålens intensitet, bevægelsesretning og hastighed. De sikrer også, at laserbordet, der anvendes til udførelse af lasermaskingraveringerne og styring af laserstrålen, er korrekt indstillet.

Alternativ betegnelse

maskinoperatør

industrioperatør

maskinoperatør, lasermærkningsmaskine

operatør af en lasergraveringsmaskine

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: