Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør - dampanlæg

Description

Code

8182.2

Description

Operatører (dampanlæg) betjener og vedligeholder mekanisk udstyr såsom stationære motorer og kedler til husholdningsmæssig eller industriel anvendelse. De overvåger procedurer for at sikre overholdelse af sikkerhedsforskrifter og udfører tests for at sikre kvalitet.

Alternativ betegnelse

industrioperatør

dampanlægarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: