Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kloakrørlægger

Description

Code

7126.11

Description

Kloakrørlæggere installerer kloakrør for at transportere spildevand fra bygværker og til et vandområde eller rensningsanlæg. De graver render og nedlægger rørene, sørger for, at de har den rigtige vinkel og er vandtæt forbundne. Kloakrørlæggere opfører også andre dele af kloakinfrastrukturen, som f.eks. mandehuller, og vedligeholder og reparerer eksisterende systemer.

Alternativ betegnelse

kloakmontør

vvs-installatør

kloakmester

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: