Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktionsteknolog inden for montage

Description

Code

7543.7

Description

Produktionsteknologer inden for montage evaluerer produkter for at sikre overensstemmelse med specifikationer og fejl ud fra kundernes krav og gældende organisatoriske politikker. De anvender måle- og prøvningsudstyr for at sikre overensstemmelse med konstruktions- og fremstillingsspecifikationer, kvalitet og sikkerhedsstandarder og -forskrifter. De fremlægger også detaljeret dokumentation for inspektion og anbefaler tiltag, hvor der opdages problemer.

Alternativ betegnelse

produktionsteknolog med fokus på produktinspektion

produktionsteknolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: