Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

olie- og gasingeniør

Description

Code

2146.10

Description

Olie- og gasingeniører vurderer gas- og oliefelter. De projekterer og udvikler metoder til udvinding af olie og gas under Jordens overflade. De maksimerer genvindingen af kulbrinte med minimale omkostninger og efterstræber en minimal miljøpåvirkning.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: