Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-revisionschef

Description

Code

2519.2

Description

IKT-revisionschefer overvåger de IKT-revisorer, der er ansvarlige for revision af informationssystemer, platforme og driftsprocedurer i overensstemmelse med etablerede virksomhedsstandarder for effektivitet, nøjagtighed og sikkerhed. De evaluerer IKT-infrastrukturen med hensyn til risiko for organisationen og etablerer kontrolmekanismer for at mindske tab. De fastlægger og anbefaler forbedringer af den nuværende risikostyringskontrol og i gennemførelsen af systemændringer eller opgraderinger.

Alternativ betegnelse

IKT revisionschef

revisionschef informationsteknologi

revisionschef IKT

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: