Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fotoniktekniker

Description

Code

2149.12.1

Description

Fotonikteknikere beskæftiger sig med produktion, transmission, transformation og detektion af lys. De forsker i, udformer, samler, tester og anvender fotoniske komponenter eller systemer inden for flere anvendelsesområder, fra optisk kommunikation til medicinsk instrumentering, materialebehandling eller sensorteknologi.

Alternativ betegnelse

fotonikingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder