Skip to main content

Show filters

Hide filters

arbejdsmiljøkonsulent

Description

Code

2263.3

Description

Arbejdsmiljøkonsulenter udfører planer for forbedring af arbejdsmiljøer og -kulturer. De vurderer risici og interviewer medarbejdere for at sikre, at arbejdsmiljøet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne, og for at sikre, at interaktionen på arbejdspladsen foregår på en positiv og produktiv måde. Hvis de er ansat i en sundhedsfacilitet, skal arbejdsmiljøkonsulenter undersøge infektioner, der spreder sig over et anlæg, og rådgive alle ansatte i, hvordan de skal bekæmpe og forebygge infektioner. Desuden anvendes sundhedsfysik på anlæg, hvor personer udsættes for ioniserende stråling, f.eks. atomkraftværker og forskningsinstitutioner.

Alternativ betegnelse

arbejdsmiljøinspektør

arbejdsmiljøtekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations