Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for grundvandsovervågning

Description

Code

2133.15.1

Description

Teknikere inden for grundvandsovervågning overvåger miljøet, indsamler data i form af prøver og foretager afprøvninger på et laboratorium eller i felten for at undersøge potentielle forureningskilder. De udfører også vedligeholdelsesarbejde på overvågningsudstyret.

Alternativ betegnelse

tekniker inden for miljøbevarelse

tekniker inden for forureningsbekæmpelse

grundvandstekniker

tekniker inden for grundvandsprøvetagning

tekniker inden for grundvandsovervågningssystemer

tekniker inden for forureningskontrol

laboratorietekniker inden for grundvandsområdet

tekniker inden for miljøbeskyttelse

tekniker inden for grundvandsbeskyttelse

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: