Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af eltransmissionssystem

Description

Code

3131.3.2

Description

Operatører af eltransmissionssystemer transporterer energi i form af elektricitet. De overfører elektricitet fra produktionsanlæg via et sammenkoblet net, et elforsyningsnet, til elfordelingsstationer.

Alternativ betegnelse

operatør af elektricitetssystemer

medarbejder inden for eltransmission

tekniker inden for eltransmissionssystemer

medarbejder inden for elektrisk krafttransmission

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: