Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

levnedsmiddelinspektør

Description

Code

3257.3

Description

Levnedsmiddelinspektører foretager inspektioner i fødevarebehandlingsmiljøer ud fra et fødevaresikkerhedsmæssigt synspunkt. De er en del af de offentlige kontrolorganer, der efterser og kontrollerer fødevarer og processer til sikring af overholdelse af regler og love vedrørende sikkerhed og sundhed.

Alternativ betegnelse

tilsynsførende for levnedsmiddelkontrol

kontrolkoordinator for risikovurdering

kvalitetschef

chef for fødevaresikkerhed

fødevareinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder