Skip to main content

Show filters

Hide filters

operatør af en træboremaskine

Description

Code

7523.2

Description

Operatører af træboremaskiner bruger fræsemaskiner eller specialiserede boreopstillinger til at skære huller i træemnerne. Træudboring adskiller sig fra udhuling hovedsagelig ved, at hovedbevægelsen går ind mod arbejdsemnet i modsætning til langs med dets overflade.

Alternativ betegnelse

industrioperatør

maskinoperatør

maskinsnedker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: