Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en træboremaskine

Description

Code

7523.2

Description

Operatører af træboremaskiner bruger fræsemaskiner eller specialiserede boreopstillinger til at skære huller i træemnerne. Træudboring adskiller sig fra udhuling hovedsagelig ved, at hovedbevægelsen går ind mod arbejdsemnet i modsætning til langs med dets overflade.

Alternativ betegnelse

maskinoperatør

industrioperatør

maskinsnedker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: