Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programdirektør

Description

Code

3435.6

Description

Programdirektører lægger tidsplanen for programmet. De bestemmer, hvor meget sendetid et program får, og hvornår det sendes, baseret på enkelte faktorer som f.eks. meningsmålinger, fjernseerdemografi osv.

Alternativ betegnelse

programansvarlig

programleder

programkoordinator

radioprogramdirektør

TV-programdirektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: