Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en trådhæftemaskine

Description

Code

7323.2

Description

Operatører af trådhæftemaskiner passer en maskine, som hæfter papir sammen til et bind. De kontrollerer, at arkene er isat på den rette led, og at maskinen ikke kører fast.

Alternativ betegnelse

maskinoperatør

industrioperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: