Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

overvågnings- og evalueringsmedarbejder

Description

Code

2422.10

Description

Overvågnings- og evalueringsmedarbejdere er ansvarlige for konceptualisering, design, gennemførelse og opfølgning af overvågnings- og evalueringsaktiviteter for projekter, programmer, politikker, strategier, institutioner eller processer i den relevante programmeringscyklus. De udvikler de overvågnings-, inspektions- og evalueringsmetoder og -instrumenter, der er nødvendige for at indsamle og analysere data, og rapporterer om resultaterne ved at anvende strukturerede overvågnings- og evalueringsrammer, -teorier, -tilgange og -metoder. Overvågnings- og evalueringsmedarbejdere informerer beslutningstagerne gennem rapportering, læringsprodukter eller -aktiviteter og videnstyring. De kan også deltage i kapacitetsudviklingsaktiviteter ved at tilbyde uddannelse og støtte til kapacitetsopbygning inden for deres organisationer eller for kunder og partnere.

Alternativ betegnelse

evalueringsofficer

overvågnings- og evalueringsspecialist

impact Assessment Manager

specialist for vurdering af social konsekvens

MEL-projektchef

overvågnings-, evaluerings- og læringsansvarlig

forsknings- og evalueringsansvarlig

overvågning, evaluering, effekt og læringsansvarlig

MEL officer

overvågnings- og rapporteringsanalytiker

M&E officer

MEIL officer

økonomisk konsekvensanalyseofficer

analyse af social konsekvensanalyse

evaluator

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder