Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

NDT-operatør

Description

Code

7543.5

Description

NDT-operatører foretager prøvning af køretøjer, fartøjer, andre færdigvarer og bygværker uden at skulle beskadige dem. De anvender specialudstyr såsom røntgen, ultralyd, røntgenstråler eller infrarøde instrumenter til at udføre prøvningsaktiviteter og rapportere om resultater.

Alternativ betegnelse

specialist inden for ikke-destruktiv prøvning

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: