Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig inden for elektronikproduktion

Description

Code

3122.4.5

Description

Ansvarlige inden for elektronikproduktion koordinerer, planlægger og styrer produktionsprocessen for elektronik. De forvalter arbejdere på produktionslinjen, fører tilsyn med kvaliteten af de samlede varer og udfører omkostnings- og ressourceforvaltning.

Alternativ betegnelse

leder af elektronikproduktion

leder inden for fremstilling af elektronik

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder