Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motormand

Description

Code

8350.3

Description

Motormænd udfører arbejde i forbindelse med dæksafdelingen på et fartøj til transport ad indre vandveje. De bruger deres erfaring om bord på et fartøj til sejlads på indre vandveje som almindeligt besætningsmedlem og har elementært kendskab til motorer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: