Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatør inden for fiskeproduktion

Description

Code

8160.32

Description

Maskinoperatører inden for fiskeproduktion regulerer og fører tilsyn med produktionsfaciliteter for fiskevarer. De opbevarer alle de nødvendige ingredienser og udstyr til massefremstilling. De udfører også processer som formning, panering, stegning, indfrysning, fastsættelse af systemets temperatur og kontrol af hastigheder.

Alternativ betegnelse

tekniker i fiskeopdræt

tekniker i fiskeproduktion

tekniker i dambrug

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder