Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandmand

Description

Code

5411.1

Description

Brandmænd er ansvarlige for beredskabsindsatsen i tilfælde af brandudbrud eller andre farlige situationer. De fører tilsyn med evakueringen af de truede lokaliteter og sikrer, at ofre reddes og varetages af de relevante fagfolk. Når lokalerne er fri for ofre, sikrer de, at slukning af branden i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsreglerne. De regulerer også oprydningen på stedet og vurderer skaden.

Alternativ betegnelse

ledende brandmand

brandslukker

redder

brandmester

lufthavnsbrandmand

brandvagt

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder