Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

ernæringsekspert

Description

Code

2265.1

Description

Ernæringseksperter vurderer specifikke ernæringsmæssige behov hos befolkninger eller individer gennem hele deres liv og oversætter dette til råd, der vil bevare, beskytte eller restituere folks helbred. Ved hjælp af evidensbaserede tilgange arbejder ernæringseksperter med at styrke individer, familier og grupper i henseende til at levere eller vælge mad, der er ernæringsmæssigt passende, sikker, velsmagende og bæredygtig. Ud over sundhedspleje forbedrer ernæringseksperter det ernæringsmæssige miljø for alle gennem statslige, erhvervsmæssige, akademiske og forskningsmæssige tiltag.

Scope note

Includes people performing education activities to develop healthy and balanced food habits in people's daily lives.

Alternativ betegnelse

diætist

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder