Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

driftsleder på deponeringsanlæg

Description

Code

3112.1.9

Description

Driftsledere på deponeringsanlæg koordinerer aktiviteterne og driften af deponeringsanlæg og deponeringsanlæggets personale. De gennemgår bestemmelser om affaldshåndtering og sikrer, at deponeringsanlæggets drift er i overensstemmelse hermed, og leder bortskaffelse af affald.

Alternativ betegnelse

ansvarlig inden for affaldsbehandlingsudstyr

ansvarlig inden for affaldssortering

ansvarlig inden for behandling af fast affald

ansvarlig inden for indsamling af fast affald

ansvarlig inden for deponering af fast affald

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: