Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

administrativ chef inden for forsvaret

Description

Code

1219.3

Description

Administrative chefer inden for forsvaret udfører ledelsesopgaver og administrative opgaver i forsvarsinstitutioner, såsom journalføring, personalestyring og regnskabshåndtering.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: