Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatør - fremstilling af plastikruller

Description

Code

8142.11

Description

Maskinoperatører (fremstilling af plastikruller) betjener og overvåger maskiner til fremstilling af plasticruller eller til udfladning og reduktion af materialet. De undersøger råvarer og færdigvarer for at sikre, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

Alternativ betegnelse

procesoperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: